DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) …………., domiciliat(a) in ……………………..
   Reclamant(a) in dosarul nr. ……….., cu termen de judecata la data de …………., parat(a) fiind ………….., domiciliat(a) in …………., procesul avand ca obiect ………………,
   Formulez:
 CERERE PENTRU INSTITUIREA SECHESTRULUI ASIGURATOR,
 constand in indisponibilizarea bunurilor mobile ale paratului(ei) care se afla in domiciliu sau (sau la terta persoana ………….. unde le-a dus pentru a nu fi gasite in domiciliul sau).
   Consider ca aceasta masura se impune pentru ca bunurile aflate in domiciliul sau (sau la tert) sunt comune si paratul(a) a si inceput sa instraineze din ele (sau bunurile respective vor trebui sa ajute la acoperirea unui prejudiciu de …………lei, pretins prin actiune).
   In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 591art. 595 si art. 597art. 601 C. proc. civ.
   Depun copia actiunii de chemare in judecata a paratului(ei) si chitanta de plata taxei timbru in valoare de ………. lei si timbrul judiciar in valoare de ………. lei.
   Data depunerii
   …………….
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL …………………

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships