Cerere pentru autentificarea unui contract de vanzare-cumparare
 Domnule Notar,
   1. …………………, domiciliat in ………….., judetul ……., str. …………, nr. ….., et. ………, ap. …….., in calitate de vanzator,
   si
   2. ……………….., domiciliat in ……………, judetul ……., str. ………….., nr. …….., et. ….., ap. ……., in calitate de cumparator,
   va rugam sa redactati si sa autentificati alaturatul contract de vanzare-cumparare, intervenit intre noi cu privire la ………………. .
   Vanzator,
 Cumparator,
 Domnului Notar al Biroului de notariat
   Actele depuse de noi sunt: (aceasta parte se scrie pe dosul paginii)
   Chitanta de plata nr. ……… din …………. eliberata de ……….. pentru plata taxei de redactare si autentificare, in suma de ……… lei.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships