DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) …………., domiciliat(a) in ……………… inculpat(a), ………. parte vatamata, parte civila, parte responsabila civilmente, in dosarul penal nr. …………….
   Declar:
 APEL PESTE TERMEN
   Impotriva sentintei penale nr. ……….. din ………. pronuntata de ………. prin care (se enunta solutia), si va rog sa constatati ca pot declara apel peste termen si admitand apelul sa pronuntati (este vorba de una din solutiile prevazute de art. 379 C. proc. pen.).
   Judecarea apelului sa se faca cu citarea intimatului(ei) ……….., domiciliat(a) in ………………..
 Motivele apelului:
   In fapt, prin sentinta penala citata, s-a hotarat ………………………
   Am lipsit atat la judecata cat si la pronuntare si de la data de ……….. cand a inceput executarea pedepsei (sau executarea privind despagubirile civile) nu au trecut 10 zile asa incat va rog sa luati in considerare acest apel si sa-l admiteti pentru ca ……….. si sa pronuntati …………. (se indica una din solutiile prevazute de art. 379 C. proc. pen.).
   In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 365 raportat la art. 379 C. proc. pen.
   Dovada motivelor o fac cu ……………………………………………
   Depun cererea in ………. exemplare.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL …………………

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships