DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) ………., domiciliat(a) in ……….., chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul(a) …………, domiciliat(a) in …….., pentru
 ANULAREA CERTIFICATULUI DE MOSTENITOR
 nr. ……. din …….. eliberat de Notarul public …………, pentru ca …………….
   Cer obligarea paratului(ei) la plata cheltuielilor de judecata pe care le voi face cu acest proces.
 Motivele actiunii:
   In fapt, la data de ……….. a decedat …………, cu ultimul domiciliu in ………….., ca mostenitori ramanand …………….., iar masa succesoriala este alcatuita din urmatoarele bunuri: ……………………….
   Notarul public ………, unde s-a deschis si s-a dezbatut succesiunea, a eliberat certificatul de mostenitor a carui anulare o cer, pentru ca ……….
   In drept, imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art. 88 alin. 1 din Legea nr. 36/1995.
   Dovada actiunii o fac cu interogatoriul paratului(ei), acte si martorii: …………… …………….  ……………..
   Depun actiunea in dublu exemplar, pentru a se comunica paratului(ei), chitanta de plata taxei de timbru in valoare de …….. lei si timbrul judiciar in valoare de …….. lei.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI …………..

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships