How to Stop Missing Deadlines? Please Follow our Telegram channel https://t.me/PlopAndreiCom ( @plopandreicom)

APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.
ACT DE MECENAT
I Subscrisa:
1. S.C. …………………………………………………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) …………………………., str. ……………………….. nr. ……………, bloc ……….., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judet/sector …………………, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ………………………………………………., sub nr. …………………………., din ……………………………, cod fiscal nr. ……………………, din …………………………….., avand contul nr. ………………….., deschis la …………………………., reprezentata de ……………………………………., cu functia de ………………………………….., in calitate de mecena,
sau
2. Asociatia/Fundatia ……………………………………………………………………………………………………………, cu sediul in (localitatea) ………………………………………, str. …………………….. nr. ……………, bloc ………., scara ………., etaj ………….., apartament ………, sector/judet …………………………………….., inregistrata in registrul persoanelor juridice prin Sentinta civila nr. ………………………………………, din ……………………………., a Tribunalului …………………….., codul fiscal nr. ……………………………, din …………………………., avand contul nr. …………………….., deschis la …………………………………, reprezentata de …………………………….., cu functia de ………………………, in calitate de mecena,
sau
3. Intreprinderea/Asociatia ……………………………………………………………………………………………………., cu sediul in (localitatea) ………………………………………, str. …………………………………… nr. ………., bloc …….., scara …….., etaj …….., apartament ……….., sector/judet ……………………, posesoarea autorizatiei nr. ……………, din ……………, eliberata de Primaria ……………………………, codul fiscal nr. ……………………………………, din ………………………, avand contul nr. ……………………………….., deschis la …………………………….., reprezentata de …………………………………………….., cu functia de…………………………., in calitate de mecena,
sau
4. D …………………………………………….., domiciliat in …………………………………………………………………, str. ………………………………., nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ….. sector/judet ………………………, nascut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………….. in (localitatea) ……………………………. sector/judet …………………………, fiul lui ………………………… si al ………………………, posesorul buletinului (cartii) de identitate seria …………, nr. ……………….. eliberat de …………………., cod numeric personal …………………………….., in calitate de mecena, Eu ……………………………………………… in calitate de mecena inteleg sa transfer, fara nici o obligatie de contrapartida directa sau indirecta, domnului/doamnei …………………………………….., domiciliata in ……………………….., str. ……………………. nr. …….., bloc ………, etaj ……., ap. ………, sector/judet ………………….., posesorul/posesoarea ……………….. seria ………… nr. ……………….., eliberat de ………………………………………. la data de ………………………………………., urmatoarele:
       Suma/bunurile/facilitatile/se acorda ca activitate filantropica, cu caracter umanitar pentru desfasurarea urmatoarelor activitati: …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. .
II. Eu, in calitate de beneficiar accept astazi, …………….. data semnarii prezentului act, sponsorizarea oferita de ……………………………………………………………, in scopul …………………….. si ma angajez sa o folosesc exclusiv in acest scop.
III. Alte clauze …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………….. . Toate cheltuielile ocazionate de perfectarea acestui act raman in sarcina ………………………… . Redactat si dactilografiat de …………………………………… la …………………………… in ……………… exemplare, din care ……………….. pe seama partilor contractante, iar restul pentru …………….. .
MECENA
BENEFICIAR

Join Us On Telegram @plopandreicom

Apply any time of year for Internships/ Scholarships

Plop Andrei: I was arrested in #Canada for the anti-communist revolution!

Plop Andrei: Moldova will be the next country attacked by the Russians!

Plop Andrei/ #Russia – #Ukraine War: What Will Happen Next?

Plop Andrei/ Lucrarea de master/ – Rolul mass-media în reflectarea conflictelor geopolitice. Studiu de caz: Mass-media în Federaţia Rusă/

Așa erau timpurile! Plop Andrei despre amintiri din copilărie, sport și școală!

Plop Andrei: Update/ De ce are Moldova de o mobilizare generală și de o armată profesionistă! Maia Sandu este AGENTUL de influență al Kremlinului?!

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!