How to Stop Missing Deadlines? Please Follow our Telegram channel https://t.me/PlopAndreiCom ( @plopandreicom)

APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

                              DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) ………………… domiciliat(a) in ………………….,
   Formulez:
 CERERE DE CHEMARE IN GARANTIE,
 in actiunea civila ce face obiectul dosarului nr …………, cu termen de judecata la data de, …………. al acestei instante, in care am calitatea de (reclamant sau parat), pentru ca in cazul in care voi cadea in pretentii, sa fie obligat(a) sa ma despagubeasca cu suma de ………….. lei, si sa-mi plateasca cheltuielile de judecata pe care le voi face cu acest proces.
 Motivele actiunii:
   In fapt, (se prezinta motivul care justifica aceasta actiune).
   In drept, imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art. 60art. 63 C. proc. civ.
   Dovada actiunii o fac cu …………………….
   Depun actiunea in …….. exemplare, unul pentru instanta, iar celelalte pentru a fi comunicate partilor din proces.
   Anexez chitanta nr. ………. din ……….. in valoare de …………lei, reprezentand taxa de timbru, si timbrul judiciar in valoare de ………….lei.
   Data
   ……
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ……………….
   Judetul ……………

Join Us On Telegram @plopandreicom

Apply any time of year for Internships/ Scholarships

Plop Andrei: I was arrested in #Canada for the anti-communist revolution!

Plop Andrei: Moldova will be the next country attacked by the Russians!

Plop Andrei/ #Russia – #Ukraine War: What Will Happen Next?

Plop Andrei/ Lucrarea de master/ – Rolul mass-media în reflectarea conflictelor geopolitice. Studiu de caz: Mass-media în Federaţia Rusă/

Așa erau timpurile! Plop Andrei despre amintiri din copilărie, sport și școală!

Plop Andrei: Update/ De ce are Moldova de o mobilizare generală și de o armată profesionistă! Maia Sandu este AGENTUL de influență al Kremlinului?!

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!