DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul ………. domiciliat in …….. Judetul ……. str. …… nr. …. etajul … apart. nr. …. parat in procesul ce formeaza obiectul dosarului nr. …. al acestei judecatorii cu termen de judecata la …….. chem in garantie si personal la interogatoriu pe ……………. domiciliat in ……………… Judetul …….. str. …….. nr. …. apart. nr. …. pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa rezolviti, daca veti admite actiunea principala, contractul de vanzare-cumparare incheiat intre parat si mine la data de ……… si avand drept obiect terenul a carui revendicare face obiectul actiunii principale, si sa-l obligati sa-mi plateasca suma de lei …….. ce reprezinta pretul platit de mine in acel contract, valoarea fructelor a caror restituire nu o cere reclamantul din actiunea principala si despagubirile ce mi se cuvin pentru repararea prejudiciului suferit de mine ca urmare a evictiunii.
   Cer, de asemenea, cheltuieli de judecata si onorariu de avocat.
 Motivele actiunii sunt urmatoarele:
   In fapt, prin contractul de vanzare-cumparare autentificat de ……….. sub nr. …. din ……. subsemnatul, am cumparat de la parat un teren in suprafata de …. m2, situat in ………. Judetul …….. str. ……….. nr. …. la pretul de ……… lei.
   La data de ………, prin actiunea principala ce formeaza obiectul sus-mentionatului dosar ………. a introdus o actiune in revendicare impotriva mea, cerandu-mi sa-i las in deplina proprietate o parte din terenul astfel dobandit si anume …… m2 si sa-i restitui fructele percepute de mine in valoare de ……. lei.
   Deoarece partea revendicata din teren reprezinta …. % din intreaga lui suprafata, este evident ca eu n-as fi cumparat terenul fara aceasta parte. Mentionez ca subsemnatul am cheltuit suma de lei ……., pe care o pretind cu titlu de despagubiri pentru cheltuielile facute de mine pentru intocmirea actului de vanzare.
   In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 1337, art. 1341 si art. 1347 Cod civil si art. 60art. 63 Cod procedura civila.
   Inteleg sa ma folosesc de interogatoriul paratului – care urmeaza a fi citat cu aceasta mentiune – de expertiza topograf ca si de proba cu acte, si anume de contractul de vanzare-cumparare intervenit intre mine si parat.
   Depun prezenta actiune, precum si copii certificate de pe actul sus-mentionat, in trei exemplare dintre care unul pentru instanta si celelalte doua pentru a fi comunicate paratului chemat in garantie si reclamantului din actiunea principala.
   Data
   ………….
 Semnatura reclamantului,
 ……………………
   DOMNULUI PRESEDINTE AL ……………….

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships