DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul ……… domiciliat in ……… Judetul …….. str. ……… nr. … etajul …. apart. nr. …. parat in procesul ce face obiectul dosarului nr. ……… al acestei judecatorii, cu termen de judecata la ……… chem in garantie si personal la interogatoriu pe ………. domiciliat in ………….. Judetul ……. str. …….. nr. …. etajul … apart. nr. …. pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa-l obligati – daca veti admite actiunea principala – sa imi restituie suma de lei …….. ce reprezinta pretul platit de subsemnatul pentru terenul a carui revendicare face obiectul actiuni principale, valoarea fructelor a caror restituire mi-o cere reclamantul din acea actiune si despagubiri reprezentand repararea prejudiciului suferit de mine ca urmare a evictiunii.
   Cer, de asemenea cheltuieli de judecata si onorariu de avocat.
 Motivele actiunii sunt urmatoarele:
   In fapt, subsemnatul am cumparat de la parat, prin contractul de vanzare cumparare autentificat de ……… sub nr. …… din ……. si transcris la ……. sub nr. …… din ……. terenul situat in ……. Judetul …….. str ……. nr. …. la pretul de ……. lei, platit la autentificarea actului. La data de …….. prin actiunea principala ce formeaza obiectul dosarului sus-mentionat, …….. a introdus o actiune in revendicare impotriva mea cerandu-mi sa-i las in proprietate deplina terenul astfel dobandit de mine si sa-i restitui valoarea fructelor percepute de mine in suma de ……. lei. Mentionez ca subsemnatul am cheltuit suma de lei …….. pe care o cer cu titlu de despagubiri, pentru repararea gardului imprejmuitor al terenului.
   In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 1337 si art. 1341 Codul civil si art. 60-63 C. proc. civ.
   Inteleg sa ma folosesc de interogatoriul paratului – care urmeaza a fi citat cu aceasta mentiune – si de proba cu acte, si anume de actul de vanzare-cumparare dintre parat si subsemnatul si de creantele asupra platii materialului si manoperei necesare pentru repararea gardului.
   Depun prezenta actiune, precum si copie certificata de pe actul sus-mentionat in trei exemplare, dintre care unul pentru instanta si celelalte doua pentru a fi comunicate paratului chemat in garantie si reclamantului din actiunea principala.
   Data
   …..
 Semnatura reclamantului,
 ……………………
   DOMNULUI PRESEDINTE AL ………………

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships