APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

                              DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a), …………domiciliat(a) in, ……………, parat in dosarul nr. …………., cu termen de judecata la data de, …………..,
   Formulez:
 CERERE DE CHEMARE IN JUDECATA A TITULARULUI DREPTULUI,
 respectiv a paratului(ei), ………….., persoana in numele careia eu detin bunul pe care-l revendica reclamantul(a), …………… de la mine.
 Motivele actiunii:
   In fapt, (se va arata calitatea in care paratul detine lucrul sau exercita drepturi asupra acestuia, precum, si probele ce dovedesc ca adevaratul titular al bunului este noul parat, introdus de el in proces).
   In drept, imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art. 64art. 66 C. proc. civ.
   Dovada actiunii o fac cu interogatoriul paratului(ei), cu acte si cu martorii:
   1. …………. din ……….. Judetul ………str. …………. etajul …. apart. nr. ….
   2. …………. din ……….. Judetul ………str. …………. etajul …. apart. nr. ….
 Depun cererea in trei exemplare, unul pentru instanta, al doilea pentru a se comunica reclamantului(ei) si al treilea pentru a se comunica noului parat.
 Anexez chitanta nr. ……….. din ……….. in valoare de ……….lei, reprezentand taxa de timbru si timbrul judiciar in valoare de …………..lei.
   Data
   ……
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ………………
   Judetul ………….

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day! [wptelegram-ajax-widget username="PlopAndreiCom" width="100%" height="50px"]