DOMNULE PRESEDINTE,
   Subscrisa ASOCIATIA DE PROPRIETARI din str. …………. nr. …., bl……, Bucuresti, sector …., prin administrator …………………, formulam prezenta:
 CERERE DE CHEMARE IN JUDECATA
   a paratului ……………………., domiciliat in Bucuresti, str. …… ………, nr……., bl. ….., sc. ….., ap. …., pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa obligati paratul la:
 PLATA CHELTUIELILOR DE INTRETINERE
   care nu au fost inaintate de catre acesta pana in luna ………., si care se ridica la valoarea de ……………… lei.
   Solicitam, de asemenea, obligarea paratului la plata cheltuielilor de judecata efectuate da Asociatia de locatari cu ocazia acestui proces.
 MOTIVELE ACTIUNII
   In fapt, paratul a incetat sa-si mai indeplineasca obligatiile legate de plata cheltuielilor de intretinere din data de ………………….., fapt care aduce prejudicii asociatiei si proprietarilor ce o compun, in sensul imposibilitatii efectuarii platilor pe care acestia sunt obligati sa le inainteze furnizorilor, si pe cale de consecinta, periclitarea derularii contractelor incheiate cu acestia.
   In drept, ne intemeiem actiunea pe dispozitiile art. 31 din Anexa 2 la Legea nr. 114/1996.
   Intelegem sa ne folosim de urmatoarele probe, pe care le anexam:
  
  
  
   Depunem prezenta actiune in 2 exemplare, unul pentru instanta si unul pentru a se comunica paratului.
 Asociatia de locatari,
 prin ……………..
 DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI SECTOR … BUCURESTI

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships