DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a), ……….. domiciliat(a) in ………… chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul(a) …………… domiciliat(a) in ………..
 IN ACTIUNE IN GRANITUIRE (SI REVENDICARE)
 pentru:
   1. stabilirea liniei de hotar care desparte proprietatile noastre;
   2. ca urmare a stabilirii liniei de hotar, paratul(a) sa fie obligat(a) sa-mi respecte dreptul de proprietate si posesie asupra fasiei de teren pe care a acaparat-o din proprietatea mea;
   Cer, de asemenea, obligarea paratului(ei) la plata cheltuielilor de judecata.
 Motivele actiunii:
   In fapt, sunt proprietarul terenului situat in ………., cu vecinatatile ………………
   1. Intre terenul meu si terenul paratului(ei) nu exista o linie de hotar fixata prin semne externe si vizibile (sau, desi exista semne exterioare de delimitare, sunt totusi indoieli ca ar fi amplasate pe traseul hotarului dintre cele doua proprietati limitrofe), motiv care genereaza neintelegeri.
   De aceea, rog ca pe baza probelor ce vor fi administrate sa se stabileasca linia de hotar care desparte cele doua fonduri limitrofe, urmand ca impreuna cu paratul(a) sa suport cheltuielile cu aceasta operatie de granituire;
   2. Paratul(a), in mod abuziv, a desfiintat semnele vizibile de hotar care separau proprietatile noastre (si, cu acest prilej, mi-a acaparat din terenul proprietate a mea o fasie lunga de …… si lata de ………, in suprafata totala de ….. m.p.).
   De aceea va rog sa stabiliti linia de hotar reala, care separa proprietatile noastre si sa-l obligati pe parat(a) sa-mi respecte dreptul de proprietate si posesie asupra fasiei de teren acaparata.
   De asemenea, rog obligarea paratului(ei) la plata cheltuielilor de judecata.
   In drept, imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art. 584 C. civ.
   Dovada actiunii inteleg sa o fac cu actul de proprietate si proba cu martori, expertiza tehnica, cercetare locala si interogatoriul paratului(ei), care urmeaza a fi citat(a) cu aceasta mentiune.
   Ca martori, propun pe …………… ……………… ……………….
   Depun prezenta cerere in dublu exemplar pentru a fi comunicata paratului(ei), timbru fiscal in valoare de ………… lei si timbrul judiciar in valoare de ………. lei.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ……………….

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships