DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) …………, domiciliat(a) in …………., chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul(a) ……….., domiciliat(a) in …………, pentru ca prin hotarare judecatoreasca sa se constate
 SIMULATIA CONTRACTULUI DE IMPRUMUT, VANZARE-CUMPARARE, DONATIE ETC.,
 autentificat sub nr. ……. din …….. de Notarul Public …….., prin care …………….., deci faptul ca acest contract este simulat.
   Va rog sa obligati pe parat(a) la plata cheltuielilor de judecata pe care le voi face cu acest proces.
 Motivele actiunii:
   In fapt din contractul enuntat reiese ca:
   1. am imprumutat paratului(ei) suma de ………. lei, lucru nereal, fiind vorba de un contract simulat, fictiv, intocmit la rugamintea paratului(ei).
   Interesul meu este sa se constate ca acest contract este simulat pentru ca sunt cercetat si nu pot justifica provenienta sumei prevazuta in acest contract de imprumut;
   2. paratul(a) a vandut coparatului(ei) autoturismul (sau motocicleta etc.), contract care este simulat.
   Scopul acestui contract a fost acela de a se crea o aparenta de instrainare, pentru ca, in realitate, bunul(rile) continua sa fie in patrimoniul paratului(ei), care-mi datoreaza suma de ……….. lei.
   De aceea, va rog sa constatati simulatia acestui contract pentru ca sa pot urmari bunul(rile) instrainat(e) in vederea realizarii creantei pe care o am impotriva debitorului(oarei) parat(a) ………….
   3. tatal meu, a vandut paratului(ei) una casa, situata in compusa din …………., acoperita cu ……….., act care este simulat, in realitate fiind vorba de o donatie deghizata, pentru motivul ca nu s-a platit pretul.
   Voi dovedi ca tatal meu a facut actul in scopul de a scoate din masa succesorala bunurile enuntate, desi nu i s-a platit pretul, act care ma prejudiciaza in calitate de mostenitor al vanzatorului.
   De aceea, va rog sa admiteti actiunea si sa constatati ca actul este simulat, fiind vorba de o donatie deghizata.
   Hotararea de constatare a acestei actiuni imi este necesara in cadrul altui proces, pentru a stabili ca este vorba de o donatie si daca prin aceasta nu cumva mi s-a incalcat dreptul meu de mostenitor rezervator;
   4. am vandut un imobil (casa) paratului(ei), la pretul de ……… lei, iar in contractul de vanzare-cumparare am trecut un pret mai mic, adica de ……….. lei. Scopul a fost acela ca paratul(a) sa plateasca o taxa de timbru mai mica pentru autentificarea contractului.
   Dovada ca pretul este cel indicat in aceasta actiune o fac cu contrainscrisul, sub semnatura privata, incheiat de noi anterior intocmirii actului autentic;
   Interesul acestei actiuni il constituie faptul ca doresc sa se stabileasca suma reala pe care am platit-o, pentru ca ………………….
   5. paratul(a) …………., a vandut coparatului(ei) ……….. una casa, situata in …………, cu vecinatatile ………….., pentru care a primit pretul in suma de ……….. lei. In realitate, adevaratul cumparator sunt eu care am platit pretul.
   Coparatul(a) ………. a fost folosit(a) ca persoana interpusa, eu nedorind sa se stie ca am dobandit un asemenea imobil.
   Paratul(a) ………., desi a primit de la mine pretul integral, a refuzat si continua sa refuze sa-mi predea imobilul, in calitate de cumparator real. Refuza acest lucru si fata de coparatul(a) ……… in calitate de cumparator aparent.
   De aceea, va rog sa constatati simulatia acestui contract, rezilierea lui si obligarea paratului(ei) la restituirea pretului primit.
   In drept imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art. 1175 C. civ.
   Va rog sa admiteti actiunea si sa constatati ca ………………………
   Dovada actiunii o fac cu contrainscrisul, cu interogatoriul paratului(ei), cercetare locala, expertiza si proba cu martorii: …………………………
   Depun prezenta actiune in ……. exemplare, copia contrainscrisului (daca il are), timbru fiscal in valoare de …….. lei si timbrul judiciar in valoare de ……… lei.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ……………….

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships