DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) ……………., domiciliat(a) in …………….., chem in judecata si personal la interogatoriu pe parata(ul) ……………. domiciliat(a) in …………….., pentru ca pe baza probelor ce vor fi administrate sa
 ANULATI CASATORIA DINTRE NOI,
 incheiata sub nr. ………. din ……….., la Primaria …………. si sa obligati pe parat(a) sa-mi plateasca cheltuieli de judecata.
 Motivele actiunii:
   In fapt, m-am casatorit cu parata(ul) la data de ………. La incheierea casatoriei consimtamantul mi-a fost viciat prin aceea ca …………………..
   Din casatorie nu au rezultat copii (daca au rezultat copii se va cere incredintarea lor spre crestere si educare si stabilirea pensiei de intretinere. In cazul in care se cere si partajarea bunurilor comune, acestea vor fi enuntate si se va trece si valoarea lor.)
   In drept, imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art. 21 C. fam.
   In dovedirea actiunii inteleg sa ma folosesc de interogatoriul paratei(ului) si de declaratiile martorilor …………… ………….. ………………
   Anexez copia certificatului de casatorie.
   Depun actiunea in dublu exemplar si chitanta de plata taxei timbru in valoare de …….. lei si timbrul judiciar in valoare de ………. lei.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL TRIBUNALULUI …………………

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships