APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

                              DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) …….., domiciliat(a) in …….., chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul(a) ………., domiciliat(a) in ………., pentru:
   – ANULAREA CERTIFICATULUI DE MOSTENITOR nr. ………. din ……….
 eliberat de Notarul public …………. prin care s-a consfintit imparteala voluntara a succesiunii defunctului(ei) ………., decedat(a) la data de ……….., in ……….. cu ultimul domiciliu in …………….;
   – EFECTUAREA UNEI NOI IMPARTELI pentru ca ……………
 Motivele actiunii:
   In fapt, fiind citati la Notarul public pentru dezbaterea succesiunii defunctului(ei), am cerut sa se ia act de invoiala intervenita intre noi, mostenitorii, cu privire la modalitatea impartelii bunurilor succesorale, ceea ce s-a si intamplat.
   Examinand continutul acestei invoieli, prevazut in certificatul de mostenitor, constatam ca s-au strecurat o serie de erori cum ar fi …………. si in plus au fost omise unele bunuri, cum ar fi ……………, iar valoarea altora este mult mai mare (sau mai mica), incat se impune anularea certificatului de mostenitor si refacerea impartelii.
   In drept, imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art. 83 si 88 din Legea nr. 35/1995.
   Dovada actiunii o fac cu raspunsurile la interogatoriul ce urmeaza sa fie luat paratului, acte si martori.
   Depun actiunea in dublu exemplar pentru a fi comunicata paratului, chitanta de plata taxei timbru in valoare de ……… lei si timbrul judiciar in valoare de ………. lei.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ………………..

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day! [wptelegram-ajax-widget username="PlopAndreiCom" width="100%" height="50px"]