DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) ………….., domiciliat(a) in ………………,
   Parat(a) in dosarul nr. …….., cu termen de judecata la ………, al acestei instante, reclamant(a) fiind ……….., domiciliat(a) in …………, avand ca obiect revendicare,
   Formulez
 CERERE DE CHEMARE IN GARANTIE PENTRU EVICTIUNE
 impotriva garantului(ei) ………., domiciliat(a) in ……….., pentru ca in cazul in care se va admite actiunea reclamantului, sa-mi fie admisa aceasta cerere si chematul(a) in garantie sa fie obligat(a) sa-mi restituie pretul in valoare de ………… lei, reprezentand …………. cat si cheltuielile de judecata pe care le voi face cu acest proces.
 Motivele cererii:
   In fapt, prin contractul de vanzare-cumparare din ……… am cumparat de la chematul in garantie terenul (si constructia) situat in ………….., cu suprafata ………. avand ca vecini la: N ………….., S ………………, E …………., V ……….., pentru care iam platit suma de ………… lei.
   La data de …….. am fost chemat(a) in judecata de reclamantul(a) ……… pentru revendicarea bunului (sau bunurilor) enuntat(e), motiv pentru care ma vad nevoit(a) sa formulez aceasta cerere de chemare in garantie, pentru ca in cazul in care actiunea principala va fi admisa, sa fie admisa si aceasta cerere.
   In drept, imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art. 1337 si art. 1341 C. civ. si art. 60art. 63 C. proc. civ.
   Dovada actiunii o fac cu interogatoriul reclamantului si al chematului in garantie, acte, expertiza si martorii ……….. …………. …………….
   Depun actiunea in trei exemplare pentru a se comunica chematului(ei) in garantie si reclamantului(ei).
   Anexez chitanta de plata a taxei de timbru in valoare de ……… lei si timbrul judiciar in valoare de ………. lei.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI …………………..

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships