How to Stop Missing Deadlines? Please Follow our Telegram channel https://t.me/PlopAndreiCom ( @plopandreicom)

APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

Autoritatea executivă a unităţii adm-ter de nivelul I prezintă, cel târziu la data de 15 noiembrie a anului în curs, proiectul bugetului local pe anul următor spre examinare şi aprobare consiliului local.
Proiectul bugetului local prezentat spre aprobare consiliului local include: a) proiectul deciziei consiliului local privind aprobarea bugetului; b) anexele la proiectul deciziei, în c) cuantumul fondului de rezervă; d) alte date adiţionale elaborării proiectului bugetului; e) nota explicativă la proiectul bugetului.
Apoi consiliul local examinează proiectul bugetului local în două lecturi şi cel târziu la data de 15 decembrie a anului în curs acesta aprobă bugetul local pe anul bugetar următor.
In cazul bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, procedura de elaborare şi adoptare nu diferă esenţial de procedura bugetară parcursă de nivelul întâi.
Autoritatea executivă a unităţii administrativ-teritoriale de nivelul II şi a municipiului Bălţi, prezintă, printr-o dispoziţie, cel târziu la data de 1 noiembrie, proiectul bugetului UAT de nivelul II şi proiectul bugetului mun. Bălţi spre examinare şi aprobare autorităţii reprezentative şi deliberative respective.
Proiectul include: a) proiectul deciziei autorităţii reprezentative şi deliberative
privind aprobarea bugetului; b) anexele la proiectul deciziei (veniturile şi cheltuielile bugetului respectiv prevăzute pentru anul bugetar următor; normativele defalcărilor de la veniturile generale de stat la bugetele locale; fondurile speciale; transferurile de la bugetul respectiv la bugetele locale; c) alte date adiţionale elaborării proiectului bugetului; d) nota explicativă la proiectul bugetului.
Bugetul se examineaza în două lecturi. Insă, spre deosebire de primul caz, în cel de-al doilea legea stabileşte expres chestiunile ce trebuiesc examinate în prima lectură, precum şi în a doua.Apoi se aprobă bugetele respective pe anul bugetar următor cel târziu la data de 10 decembrie a anului în curs.

Join Us On Telegram @plopandreicom

Apply any time of year for Internships/ Scholarships

Plop Andrei: I was arrested in #Canada for the anti-communist revolution!

Plop Andrei: Moldova will be the next country attacked by the Russians!

Plop Andrei/ #Russia – #Ukraine War: What Will Happen Next?

Plop Andrei/ Lucrarea de master/ – Rolul mass-media în reflectarea conflictelor geopolitice. Studiu de caz: Mass-media în Federaţia Rusă/

Așa erau timpurile! Plop Andrei despre amintiri din copilărie, sport și școală!

Plop Andrei: Update/ De ce are Moldova de o mobilizare generală și de o armată profesionistă! Maia Sandu este AGENTUL de influență al Kremlinului?!

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!