How to Stop Missing Deadlines? Please Follow our Telegram channel https://t.me/PlopAndreiCom ( @plopandreicom)

APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

                              DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) …………., domiciliat(a) in ……….. inculpat(a), parte vatamata, parte civila, parte responsabila civilmente, in dosarul penal nr. ……… al ……….. in care s-a pronuntat sentinta (sau decizia) penala nr. ………. din ………..,
   In baza art. 368 alin. 2 C. proc. pen.,
 REVIN ASUPRA DECLARATIEI DE LA CALEA DE ATAC A APELULUI
 impotriva hotararii sus citata, declaratie pe care am facut-o in mod expres la data de ………….
   Renuntand la respectiva declaratie inteleg sa:
 DECLAR APEL
 impotriva sus mentionatei hotarari.
   Termenul de declarare a apelului expira la data de ……… asa incat prezenta cerere de revenire asupra renuntarii este facuta in termen legal.
   Motivele de apel le voi formula printr-un memoriu separat.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL …………………

Join Us On Telegram @plopandreicom

Apply any time of year for Internships/ Scholarships

Plop Andrei: I was arrested in #Canada for the anti-communist revolution!

Plop Andrei: Moldova will be the next country attacked by the Russians!

Plop Andrei/ #Russia – #Ukraine War: What Will Happen Next?

Plop Andrei/ Lucrarea de master/ – Rolul mass-media în reflectarea conflictelor geopolitice. Studiu de caz: Mass-media în Federaţia Rusă/

Așa erau timpurile! Plop Andrei despre amintiri din copilărie, sport și școală!

Plop Andrei: Update/ De ce are Moldova de o mobilizare generală și de o armată profesionistă! Maia Sandu este AGENTUL de influență al Kremlinului?!

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!