DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) ………….., domiciliat(a) in ……………., parte in procesul penal solutionat prin sent penala nr. ………. din …………. al acestei instante, in dosarul penal nr. ……… hotarare impotriva careia am declarat apel in termen.
   In temeiul art. 369 C. proc. pen., IMI RETRAG APELUL pe care l-am declarat impotriva sentintei penale citate.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL …………………

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships