DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) ………., domiciliat(a) in …………. inculpat(a), parte vatamata, parte civila, parte responsabila civilmente, in dosarul penal nr. ………, al judecatoriei sau tribunalului ……………, in care s-a pronuntat sentinta penala nr. ………… din …………….
   In baza art. 3854 alin. 2 raportat la art. 368 alin. 2 C. proc. pen.,
 REVIN ASUPRA DECLARATIEI RENUNTARE EXPRESA LA CALEA
 DE ATAC A RECURSULUI
 impotriva hotararii penale mai sus citata, pe care am facut-o la data de ……
   Revin asupra declaratiei de renuntare, declar ca inteleg sa
 FORMULEZ RECURS
 impotriva hotararii in discutie.
   Termenul de declarare a recursului expira la data de ………., asa incat prezenta cerere de revenire asupra renuntarii este facuta in termen legal, cat si declararea recursului.
   Motivele de recurs le voi formula intr-un memoriu separat, pe care il voi depune in termenul prevazut de art. 38510 C. proc. pen.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL …………………

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships