How to Stop Missing Deadlines? Please Follow our Telegram channel https://t.me/PlopAndreiCom ( @plopandreicom)
APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

Caracterul reglementărilor ce ţin de acest domeniu a evoluat, odată cu scurgerea timpului, în funcţie de extinderea domeniului relaţiilor care trebuiau ghidate. Astfel, primele reglementări ţineau de folosirea raţională a unor resurse naturale utilizate în anumite sfere de activitate şi în cele mai dese cazuri purtau caracter ocazional. Treptat începe elaborarea reglementărilor ce ţin de înlăturarea unor calamităţi-consecinţe ale activităţii umane. Actualmente, reglementările juridice se extind practic asupra tuturor domeniilor vieţii umane şi întrunesc o serie de procedee cu caracter particular, cît şi general.

Mijloacele juridice utilizate în procesul elaborării măsurilor şi normelor de protecţie a mediului pot avea caracter:
* preventiv,
* defensiv,
* represiv,
* reparator.

Aceste mijloace sînt utilizate în vederea reglementării:
 folosirii raţionale a resurselor mediului;
 prevenirea poluării;
 depoluarea mediului;
 repararea prejudiciilor cauzate prin vicierea mediului;
 ameliorarea condiţiilor de viaţă;
 menţinerea stării calitative şi cantitative a resurselor naturale existente.
Prin afirmarea că mijloacele juridice utilizate realizează scopul protecţiei mediului nu se neagă faptul că aceste mijloace sînt aplicate şi pentru realizarea altor scopuri, respectiv sînt caracteristice şi altor ramuri de drept decît Dreptul mediului.

Popular Posts: Best Crypto Savings Accounts For Earning Interest

Plop Andrei: I was arrested in #Canada for the anti-communist revolution!

Plop Andrei: Moldova will be the next country attacked by the Russians!

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!