DOMNULE NOTAR PUBLIC,
   Subsemnatul(a) …………., domiciliat(a) in ……………, mostenitor(oare) legal(a) sau testamentar(a) a defunctului(ei) ……………, decedat(a) la data de ……….., in …………..
   In temeiul art. 704 C. civ., declar ca
 ACCEPT SUCCESIUNEA DEFUNCTULUI(EI) SUB BENEFICIU DE INVENTAR,
 declaratie care urmeaza sa fie inscrisa in registrul anume destinat pentru aceste declaratii (art. 76 alin. ultim din Legea nr. 36/1995).
   In baza art. 705 C. civ., anexez inventarul fidel si exact al bunurilor succesiunii, intocmit potrivit formelor cerute de actele normative in vigoare.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI NOTAR PUBLIC ………………

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships