DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatii (numele si prenumele ambilor reclamanti), ambii domiciliati in localitatea …………….., judetul ………….., str. …………., nr. …….., etajul ………, apart. …….., chemam in judecata si personal la interogatoriu pe (numele si prenumele paratului), domiciliat in localitatea ……………. judetul ……….., str. …………., nr. ……., etajul …….., apart. …….., pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa-l obligati sa ne inapoieze pe fiul nostru in varsta de …… ani, pe care il tine fara drept. Cerem, de asemenea, cheltuieli de judecata si onorariu de avocat.
   Motivele actiunii sunt urmatoarele:
   In fapt subsemnatii suntem parintii copilului, iar paratul este bunicul matern. La data de …………, fiul nostru a fost trimis de noi sa-si petreaca vara la parat. Ulterior, insa, acesta din urma a refuzat sa ne restituie copilul si cand ne-am prezentat la domiciliul paratului pentru a-l lua cu noi, am constatat ca fusese trimis de parat intr-un loc necunoscut.
   In drept, ne intemeiem cererea pe dispozitiile art. 103 din Codul familiei.
   Intelegem sa ne folosim de proba cu interogatoriul paratului – care urmeaza a fi citat cu aceasta mentiune si de proba cu martori, pentru care propunem pe:
   1. …………….. (numele si prenumele martorului), din ……………., judetul ……….., str. ……….., nr. ……, etajul …… apart. ……;
   2. ……………., din ……………, judetul ………….., str. ……………, nr. ……, etajul ……, apart. ……;
   3. ……………., din ……………, judetul ………….., str. ……………, nr. ……, etajul ……, apart. ……;
   Depunem prezenta cerere in dublu exemplar, dintre care unul pentru instanta si altul pentru a fi comunicat paratului.
 Semnatura reclamantilor,
 ……………………
   DOMNULUI PRESEDINTE AL …………………

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships