DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul ………………… (numele si prenumele petitionarului) domiciliat in localitatea ……………., judetul ……………., str. ……………, nr. ……, etajul …….., apart. ………, va rog sa hotarati, dupa ascultarea autoritatii tutelare de pe langa Consiliul Local al …………… si a sotiei mele ………………… (numele si prenumele celuilalt parinte), domiciliata in localitatea ……………, judetul …………., str. …………, nr. ………, etajul …….., apart. …….., sa mi se redea exercitiul drepturilor parintesti asupra fiului meu …………………, in varsta de …………., exercitiu care mi-a fost ridicat prin sentinta civila nr. ………… din …………. a …………..
   Motivele actiunii sunt urmatoarele:
   In fapt, prin hotararea sus-mentionata, ………………… s-a pronuntat decaderea subsemnatului din drepturile parintesti asupra fiului meu ……………….., retinand in fapt ca din cauza alcoolismului am dovedit o atitudine abuziva si neglijenta care a pus in primejdie sanatatea si dezvoltarea fizica a copilului. La scurt timp dupa pronuntarea acestei hotarari, subsemnatul m-am supus unui tratament de dezintoxicare, fiind internat timp de ………. la Spitalul ………………., de unde am iesit complet vindecat. De atunci, am dus o viata ordonata si m-am incadrat in munca, unde depun o activitate apreciata.
   In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 112 din Codul familiei.
   Inteleg sa ma folosesc de dovada cu acte, si anume de hotararea de decadere a subsemnatului din drepturile parintesti si de certificatul medical din care rezulta completa mea vindecare, precum si de proba cu martori, pentru care propun pe:
   1. …………….. (numele si prenumele martorului), din ……………., judetul ……….., str. ……….., nr. ……, etajul …… apart. ……;
   2. ……………., din ……………, judetul ………….., str. ……………, nr. ……, etajul ……, apart. ……;
   3. ……………., din ……………, judetul ………….., str. ……………, nr. ……, etajul ……, apart. ……;
   Depun prezenta cerere, precum si copii certificate de pe actele sus-mentionate, in triplu exemplar, dintre care unul pentru instanta si alte doua pentru a fi comunicate autoritatii tutelare si sotiei mele.
 Semnatura petitionarului,
 …………………….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL ……………………….

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships