DOMNULE PROCUROR GENERAL,
   Subsemnatul(a) …………, domiciliat(a) in ………… inculpat(a), parte vatamata parte civila, parte responsabila civilmente, in dosarul penal nr. …….. al ……….. in care s-a pronuntat hotararea penala definitiva nr. ………. din ………. de ……………..
   Formulez:
   CERERE IN VEDEREA INTRODUCERII RECURSULUI IN ANULARE impotriva hotararii sus mentionate.
   Va rog sa cereti dosarul citat si, studiind actele in temeiul carora s-a pronuntat hotararea amintita, sa constatati ca exista cazul (sau cazurile) prevazut(e) de art. 410 alin. 1 (sau 2), pct. …. C. proc. pen., care justifica promovarea recursului in anulare.
 Motivele cererii:
   In fapt (motivarea cererii se face ca la recurs, prin prezentarea starii de fapt retinuta prin hotararea supusa criticii si care este cazul care justifica promovarea unui astfel de recurs).
   In drept, va rog sa uzati de dispozitiile art. 410 alin. 1 (sau 2), pct. …. C. proc. pen. si sa introduceti recurs in anulare impotriva hotararii citate.
   Anexez copia legalizata a hotararii amintite (si urmatoarele acte ………).
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PROCUROR GENERAL AL ROMANIEI ………………….

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships