DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnata(ul) ………….. domiciliat(a) in …………., in numele si ca reprezentant(a) legal(a) a(al) minorului …………, chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul(a) ……….., domiciliat(a) in ………, pentru a fi obligat(a) la
 PENSIE DE INTRETINERE
 urmand sa contribuie lunar la cheltuielile de intretinere a minorului mai sus-numit si sa-mi plateasca cheltuielile de judecata pe care le voi face cu acest proces.
 Motivele actiunii:
   In fapt, din casatoria mea cu paratul(a) a rezultat minorul mai sus-numit. La data de ………. paratul(a) a parasit domiciliul comun. Copilul a ramas sub ingrijirea mea si pentru ca paratul(a) refuza sa acorde de bunavoie intretinere minorului, va rog sa fie obligat la intretinere in raport de posibilitatile materiale pe care le are. Este salariat(a) la ……….., si totodata poseda alte bunuri aducatoare de venituri, printre care un teren in suprafata de ……
   In drept, imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art. 107 raportat la art. 86 si art. 94, C. fam. si va rog sa admiteti actiunea si sa obligati pe parat(a) sa contribuie lunar la cheltuielile de intretinere a copilului minor.
   In dovedirea actiunii inteleg sa ma folosesc de interogatoriul paratului(ei) si de relatiile pe care instanta urmeaza sa le ceara in legatura cu veniturile pe care le realizeaza.
   Depun actiunea in dublu exemplar la care anexez copia certificatului de casatorie si copia certificatului de nastere al copilului minor.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ………………

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships