DOMNULE NOTAR PUBLIC,
   Subsemnatul(a) …………., fiul lui si al …………., nascut(a) la data de ………., domiciliat(a) in ……………, in calitate de mostenitor legal sau testamentar al defunctului (ei) ………. decedat(a) la in …………, cu ultimul domiciliu in ……….. declar ca ACCEPT SUCCESIUNEA RESPECTIV SUB BENEFICIU DE INVENTAR, declaratie pe care o fac in prezenta reprezentantului meu legal …………, domiciliat in ………….
   Anexam urmatoarele acte: …………….. care stabilesc calitatea mea de mostenitor.
   Data
   ……..
 Semnatura minorului,
 ………………..
 Semnatura reprezentantului legal,
 ………………..
   DOMNULUI NOTAR PUBLIC ……………..

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships