DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) ……….., domiciliat(a) in ……….., chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul(a) ………., domiciliat(a) in ………., pentru ca pe baza hotararii ce veti pronunta, sa-l(o) obligati la
 PENSIE DE INTRETINERE PENTRU PARINTE,
 incepand cu data introducerii actiunii, pe tot restul vietii mele si la plata cheltuielilor de judecata pe care le voi face cu acest proces.
 Motivele actiunii:
   In fapt, sunt tatal (mama) paratului(ei) si sunt in varsta de ….. ani. Sunt bolnav(a) si nu am nici un fel de venit. Neavand putinta unui castig din munca din cauza incapacitatii de a munci, am solicitat intretinere de la parat(a), care este apt(a) de munca si dispune de posibilitati materiale suficiente, dar imi refuza orice ajutor. Paratul(a) are totusi obligatia morala si legala de a contribui la intretinerea mea si pentru acest motiv va rog sa-l(o) obligati sa contribuie lunar la intretinerea mea sub forma unei pensii de intretinere care sa tina seama de nevoile mele si de posibilitatile materiale de care el (ea) dispune.
   In drept, imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art. 86 raportat la art. 93 si art. 94 C. fam.
   In dovedirea actiunii inteleg sa ma servesc de copia certificatului meu de nastere, de acte medicale privind starea sanatatii mele, de raspunsurile paratului(ei) la interogatoriu si de relatiile pe care va rog sa le cereti in legatura cu venitul net lunar realizat de parat(a) in ultimele 6 luni, de la ………….. unde este salariat(a). Depun actiunea in dublu exemplar.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ……………..

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships