Acreditivul documentar irevocabil presupune un angajament ferm al băncii emitente de a executa sau a face să se execute (desemnând o altă bancă), plata, acceptarea, negocierea, cu condiţia îndeplinirii tuturor prevederilor stipulate cu ocazia deschiderii. Acest angajament nu poate fi modificat sau anulat decât cu acordul părţilor interesate.
Acreditivul irevocabil presupune certitudine absolută privind plata pentru beneficiar, cu condiţia de a se conforma tuturor condiţiilor prevăzute în acreditiv şi de a prezenta toate documentele.
Menţiunea acreditivului documentar irevocabil – este menţionată clar în toate momentele derulării acreditivului. Astfel, de exemplu, în documentul de deschidere a acreditivului documentar transmis la banca emitentă băncii exportatorului se regăseşte un asemenea text:

– în limba română – ,, Din ordinul (numele, adresa cumpărătorului) deschidem (cu sau fără precizarea ,, la dumneavoastră’’) în favoarea (nume, adresă vânzător) un acreditiv documentar irevocabil…’’

– în limba franceză – ,, D’orde (nume, adresă cumpărător) ouvrez ( cu sau fără precizarea ,, chez vous’’) faveur (nume, adresă vânzător) credit documentaire irrevocable…’’

– în limba engleză – ,,By order of (numele şi adresa cumpărătorului) open (cu sau fără precizarea ,, with you’’) favour (nume, adresă exportator) irrevocable documentary credit…’’.

Comentariu:

Dacă în text apare precizarea,, la dumneavoastră’’ ea semnifică că respectivul acreditiv documentar este domiciliat la banca exportatorului. În practică, deseori, menţiunea privind domicilierea apare separat: ,,acest acreditiv documentar este domiciliat la dumneavostră’’.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships