Adoptarea bugetului de stat de catre Parlament in multe state este reglementata prin dispozitii specifice in sensul ca implica o anumita procedura de examinare de catre comisii financiar-bugetare a cuprinsului bugetului annual. Apoi, urmata de dezbaterea, fie separat in fiecare dintre cele 2 camere ale Parlamentului, fie de catre celelalte 2 camere reunite, si in final, discutarea pe articole si votul deschis ori secret al legii bugetare anuale. Dezbaterea parlamentara a bugetului de stat, este diferita in mai multe state. De exp. in Germania, Parlamentului ii ramin pentru discutii pina la fixarea bugetului prin legea bugetara, inaintea inceperii anului bugetar, in cel mai bun caz 3 luni. In Anglia, Camera Comunelor are drepturi bugetare mai largi decit Camera Lorzilor si ca atare bugetul pe anul urmator este prezentat mai intii in Camera Comunelor. In Franta, Adunarea Nationala are si ea drepturi prioritare in domeniul bugetului de stat, iar proiectul de buget ajunge la senat, numai dupa prima lui lectura in cadrul Adunarii Nationale ale carei optiuni ramin decisive pentru cuprinsul bugetului de stat pe exercitiul financiar urmator. In SUA proiectul noului buget federal este propus de catre Presedintele SUA Congresului, intrunit din membrii Camerei reprezentantilor si ai Senatului, apoi acest proiect este discutat mai intii in Camera reprezentantilor, care insa are dreptul limitat de a modifica veniturile bugetare. In cele mai multe state se insista cu prioriate asupra votului cheltuielilor bugetare sau publice.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships