Proiectul este examinat de catre Comisia parlamentara de specialitate, celelalte comisii ale parlamentului si Directia juridica a organului legislativ. Examinarea legii in Parlament se face in 3 lecturi. Legea bugetului asigurarilor de stat poate fi adoptata si in 2 lecturi, daca toate chestiunile din lecturile 2 si 3 sunt examinate intr-o singura lectura. A) Examinarea in I lectura. Parlamentul audiaza raportul Guvernului si coraportul Comisiei de specialitate asupra proiectului legii bugetului a.s.s. examinind : – directiile principale ale politicii bugetare a asigurarilor sociale de stat ;conceptiile de baza a proiectului. B) Examinarea in a II-a lectura. Parlamentul la prezentarea Comisiei de specialitate examineaza: – veniturile estimate sub forma de calcule si structura lor ;cheltuielile estimate, structura si destinatia lor ;deficitul sau excedentul bugetului asigurarilor sociale de sta. C) Examinarea in a III-a lectura. Parlamentul: – examineaza alocatiile detaliate care vor fi efectuate; stabileste alocatiile care vor fi finantate in mod prioritar;examineaza alte detalieri din proiectul legii bugetului a.s.s.Pina la 5 decembrie a fiecarui an, parlamentul adopta legea bugetului a.s.s., care va fi promulgate de Presedintele statului, apoi va publicata si va intra in vigoare 1 ian. A anului urmator. Daca legea nu a fost adoptata cel putin 3 zile dupa expirarea exrcitiului bugetar, se aplica in continuare legea anului precedent pina la adoptarea noului buget. Promulgarea legii bugetului asigurarilor sociale de stat. Legile adoptate de parlament se trimit spre promulgare Presedintelui RM. Promulgarea este actul final procedurii legislative si tine exclusiv de competenta sefului statului. Decretul de promulgare a legii bugetului asigurarilor sociale de stat emis de Presedintele RM este obligatoriu pentru executare pe intreg teritoriul statului, avind caracter normativ. Decretele Presedintelui se promulga intr-un termen de 2 saptamini. Insa Presedintele poate cere printr-o scisoare de remitere poate cere parlamentului reexaminarea legii bugetului a.s.s.(doar o singura data). A doua data presedintele este obligat sa promulge legea. Ulterior, Decretul cu privire la promulgarea legii bugetului a.s.s. se publica in Monitorul Oficial.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships