Cuprinzind actele si operatiunile de elaborare, aprobare si executare sau indeplinire a fiecarui buget anual al a.s.s., procedura acestui buget este supusa dispozitiilor generale prevazute de legislatie. Elaborarea si executia bugetului a.s.s. sunt supuse principiilor anualitatii, realitatii si echilibrarii. Bugetul a.s.s. face parte din bugetul public national si este independent de bugetul de stat. La elaborarea proiectului bugetului anual al a.s.s. se urmareste echilibrul intre venituri si cheltuieili. Elaborarea proiestului bugetului a.s.s. se face de catre CNAS, coordonat cu Ministerul Muncii si Protectiei Sociale privind evolutia veniturilor si cheltuielilor in anii precedenti. Proiectul legii bugetului asigurarilor sociale de stat, este elaborat pina la inceputul noului trimestru si este supus avizarii de catre Ministerul Finantelor si aprobarii de catre Guvern. Guvernul examineaza proiectul acestei legi si noata explicativa inaintea adoptarii hotaririi. Dupa includerea amendamentelor, daca acestea exista, Guvernul aproba proiectul legii bugetului asigurarilor sociale de stat. Apoi acesta este inaintat Parlamentului spre dezbatere si adoptare. Proiectul legii bugetului asigurarilor sociale de stat include anexele si este insotit de nota explicativa

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships