Cosideratii generale.Somajul – fenomen economic cauzat de crizele sau recesiunile economice si consta in ceea ca o parte din salariati ramin fara lucru ca urmare a decalajului dintre cererea si oferta de forta de munca.
Somer – persoana apta de munca fara un contract de munca si care cauta un loc de munca.
Se considera somer :
– persoana care are virsta cuprinsa intre 16 ani si virsta stabilita de lege pentru pensionare ;
– persoana care este apta, dupa starea de sanatate si capacitatile fizice si psihice, pentru prestarea unei munci ;
– persoana care nu are loc de munca si nu desfasoara activitate in scopul obtinerii de venituri ;
– persoana care cauta activ un loc de munca si este disponibila sa inceapa lucrul ;
– persoana care nu studiaza la sectia cu frecventa la zi la o institutie de invatamint ;
– persoana care este inregistrata la Agentia Teritoriala pentru Ocuparea Fortei de Munca.
Persoana care nu si-a gasit loc de munca in primele 12 luni de la data inregistrarii ca somer se numeste somer de lunga durata.
Sistemul national de protectie a somerilor cuprinde nivelurile : masuri active si pasive.

Masurile active –  includ masurile de stimulare a ocuparii fortei de munca, orientarea profesionala a populatiei adulte si formarea profesionala a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca. Masurile active se realizeaza prin : – mediere a muncii ;  – informare si consiliere pofesionala ; – consultarea si asistenta pentru initierea unei activitati de intreprinzator ; – subventionare a costurilor  fortei de munca ; – stimulare a mobilitatii fortei de munca ; – orientare si formare profesionala.
Masuri pasive –  include plata unor indemnizatii banesti pe perioade limitate, diferentieate in conditiile legii : acordarea ajutorului de somaj, acordarea de alocatii pentru integrare sau reitegrare profesionala.
Regulile generale dupa care se realizeaza protectia sociala a somerilor sunt : a) includerea in categoria somerilor, pe linga salariati, si a altor categorii de personae; b) acordarea ajutorului de soamj conditionat de conduita beneficiarului ajutorului de somaj pentru indeplinirea de catre beneficiar a obligatiilor de calificare sau recalificare profesionala ; c) prelungirea duratei de asigurare a protectiei sociale  a somerilor prin reglementarea in favoarea acestora a unui nou tip de ajutor social ; d) largirea spectrului protectiei sociale a somerilor prin recunoasterea in persoana somerilor si a altor drepturi suplimentare…
Ajutorul de somaj e o suma neimpozabila , stabilita in mod diferentiat in functie de stagiul de cotizare, care se acorda de la bugetulasigurarilor sociale de stat.
Mijloacele banesti acumulate in Fondul de somaj se utilizeaza pentru :
                     realizarea masurilor de stimulare a utilizarii fortei de munca, inclusiv a populatiei necompetitive ;
                     pregatirea profesionala si recalificarea somerilor, plsarea lor in cimpul muncii ;
                     antrenarea somerilor in lucrari publice remunerate;
                     finantarea studiilor, rapoartelor si analizelor privind piata fortei de munca;
                     crearea si intretinerea sistemului informational al pietei fortei de munca, informarea pe larg a populatiei despre cererea si oferta fortei de munca ;
                     plata ajutorului de somaj si indemnizatiilor somerilor.
Categoriile de beneficiari ai ajutorului de somaj.
Beneficiar al ajutorului de somaj este persoana aflata in cautarea unui loc de munca :
                     al carei contract de munca a fost desfacut din cauza concedierii, demisionarii, expirarii contractului sau din alte circumstante ce nu depind de vointa partilor ;
                     care nu dispune de carnet de munca si de stagiu de cotizare in sistemul asigrarilor sociale de stat ;
                     care a incetat sa munceasca renuntind la licenta pentru desfasurarea unei activitati de intreprinzator sau pe baza de patenta ;
                     care a incetat sa munceasca peste hotare in conditiile incheierii anticipate a unui contract individual de asigurari sociale de stat ;
                     care a revenit pe piata fortei de munca.
Somerii beneficiaza de ajutor de somaj daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii : – sunt inregistrati la agentia in a carei raza teritoriala isi au domiciliul ; – au lucrat si au un stagiu de cotezare la bugetul asigurarilor sociale de stat de cel putin 6 luni din ultimile 24 luni calendaristice premergatoare datei inregistrarii ; – nu obtin venituri impozabile conform legii.
Persoanele excluse de la beneficiul ajutorului de somaj : Nu beneficiaza de ajutor de somaj, de alocatie de integrare sau reintegrare profesionala, persoanele care la data solicitarii drepturilor, refuza neintemeiat un loc de munca corespunzator sau patriciparea la servicii de stimulare a ocuparii fortei de munca oferite de agentii.
Plata si cunatumul ajutorului de somaj
Cuantumul ajutorului de somaj se stabileste in functie de  stagiul de cotizare :
                     30% din salariul mediu pe economie din anul precedent ; – 40% ; – 50%.
Perioada de plata se stabileste in functie de stagiul de cotizare:
                     6 luni calendaristice, in cazul unui stagiu de cotizare de pina la 5 ani ;
                     9 luni calendaristice, in cazul unui stagiu de cotizare cuprins intre  5 si 10 ani ;
                     12 luni calendaristice, in cazul unui stagiu de cotizare de peste 10 ani.
Incetarea platii ajutorului de somaj
Are loc :
                     la expirarea perioadei stabilite de lege pentru acordarea lor ;
                     la data incadrarii in munca ;
                     la data autorizarii activitatii de intreprinzator ;
                     la data refuzului neintemeiat de incadrare intr-un loc de munca oferit de agentie ;
                     la data indeplinirii conditiilor de pensionare ;
                     la data plecarii in strainatate ;
                     la data inceperii concediului de maternitate ;
                     la expirarea termenelor prevazute ;
                     in caz de deces al beneficiarului.
Drepturile si obligatiile somerilor
Drepturile somerilor:
                     dreptul la vechime in munca;
                     dreptul la asistenta medicala gratuita(inclusive si pentru membrii familiei) ;
                     mentinerea drepturilor locative ;
                     dreptul la orice prestatie  de asigurari sociale reglementata de lege in cazul pierderii capacitatii de munca.
Obligatiile somerilor
                     sa intreprinda de sinestatator masuri in nederea plasarii lor rapide in cimpul muncii ;
                     sa participe activ la serviciile de stimulare a ocuparii fortei de munca, oferite de agentie ;
                     sa comunice, in termen de 3 zile, agentiei la care sunt inregistrati, orice modificare a conditiilor care a condus la stabilirea dr. de beneficiar.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships