Einstein Albert a trăit între anii 1879 şi 1955 . Einstein a fost un fizician german dar a fost şi unul dintre cei mai mari fizicieni ai secolului XX . El s-a născut la Ulm în Germania.Între anii 1895 şi 1914 a trăit în Elveţia , unde a absolvit Politehnica din Zurich în anul 1900 . Între 1902 şi 1909 a lucrat la biroul de patente din Berna . În 1914 a fost numit Profesor la Universitatea din Berlin . Ales membru al Academiei Pursiene , a fost director al Institutului de Fizică din Berlin şi profesor universitar pînă în anul 1933 , cînd venirea la putere a lui Hitler l-a silit să emigreze în S.U.A. unde a trăit pînă la sfîrşitul vieţii . Aici a fost profesor la Universitatea din Princeton .
Activitatea de cercetare a lui Einstein a îmbrătişat mai multe domenii ale fizicii . Ca rezultat al primelor încercări , a explicat mişcarea browniană pe baza ipotezei cuantice , efectul fotoelectric în 1905 , postulînd structura discontinuă a luminii . În acelaşi an a publicat în „Annalen der Physik” din Berlin două articole : „Asupra electrodinamicii corpurilor în mişcare” şi „Depinde oare inerţia corpului de cantitatea de energie pe care o conţine?” , unde şi-a elaborat ideile , care au revoluţionat ştiinţa , cunoscute ulterior sub numele de teoria relativităţii restrînse . Einstein a explicat legile acţiunii chimice a luminii , căldura specifică a solidelor , efectul giromagnetic in 1915 , numit şi efectul Einstein de Hass . Prin aceste lucrări Einstein a devenit unul dintre pionierii teoriei cuantelor . A aplicat calculul probabilităţilor la studiul mişcării browniene , obţinînd o valoare a numărului lui Avogardo .
În anul 1916 a publicat , tot în „Annalen der Physik” din Berlin , articolul „Bazele teoriei relativităţii generalizate” , care cuprinde teoria generală a relativităţii , sau , cum se mai numeşte , teoria gravitaţiei .
Teoria relativităţii generalizate lărgeşte teoria relativităţii restrînse , studiind orice fel de mişcare a corpurilor materiale ; ea proclamă valabilitatea legilor fizice pentru toate mişcările , chiar şi pentru cele neinerţiale , adică neuniforme şi prin urmare , valabilitatea lor în orice sistem de referinţă .
Prin rezultatele obţinute , activitatea teoretică si practică a lui Einstein a dat răspuns celor mai acute probleme ridicate de dezvoltarea vertiginoasă a fizicii moderne . De aceea Lenin îl consideră pe Einstein ca pe unul dintre marii transformatori ai ştiinţelo naturii . Concepţia despre lume a lui Einstein a evoluat de-a lungul vieţii sale in direcţia unei afirmări tot mai hotărîte a materialismului . Deşi nu a cunoscut materialismul dialectic , Einstein s-a călăuzit în mod spontan în creaţia sa ştiinţifică după legile dialecticii materialiste , aplicîndu-le la cunoaşterea naturii . Einstein a combătut , mai ales către sfîrşitul vieţii , pozitivismul machist , a cărui influenţă o suferise în prima perioadă a activităţii sale , fiind atras de critica pe care Mach o făcea mecanismului fizicii clasice .
 În opoziţie cu subiectivismul pozitiviştilor , el a susţinut „întelegerea şi interpretarea naturii ca realitate obiectivă” , a respins concepţia pozitivistă despre ştiinţă ca simplă sistematizare a datelor senzoriale , lipsită de conţinut obiectiv .
Teoria relativităţii şi întreaga operă ştiinţifică a lui Einstein au confirmat , independent de încercările de interpretare idealistă a acestora de către filozofii burghezi , tezele materialismului dialectic privitoare la unitatea dialectică dintre absolut si relativ , la conexiunea şi la interdependenţa tuturor laturilor realităţii , la unitatea organică dintre spaţiu , timp , materie şi mişcare (etc) . Einstein a fost un democrat convins şi un luptător consecvent pentru pace . Între anii 1930 şi 1940 el a luat parte activă , alături de M.Gorki, R.Ronald şi H.Barbusse , la lupta antirăzboinică şi antifascistă . În ultimii ani ai vieţii , el s-a opus folosirii armelor atomice , s-a pronunţat pentru controlul internaţional al energiei atomice . Einstein s-a ridicat , în 1953 , contra presiunilor exercitate de Comitetul pentru cercetarea activităţii „antiamericane” , a chemat intelectualitatea americană la o atitudine demnă .         Einstein a fost laureat al premiului Nobel în 1921 şi a mai avut şi alte opere , după cum urmează : „Problemele cosmologiei şi teoria relativităţii generale” în anul 1917 ,„Teoria unitară a cîmpului” în anul 1929 şi „Evoluţia fizicii” împreuna cu L.Infeld în anul 1938 .
Despre efectul Einstein de Has
Este un efect de tip magneto-mecanic care constă în rotirea unui corp feromagnetic în timpul magnetizării , datorită legăturii dintre momentele magnetice şi mecanice ale electronilor din învelişurile atomilor . Acest efect giromagnetic a fost descoperit în 1915 .

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships