Eficienţa activităţii agenţilor economici este apreciată prin indicatorii de eficienţă care au la bază procesul de transformare a capitalurilor circulante pe un circuit de forma: Bani-Marfă-Bani. Aceşti indicatori exprimă numărul mediu de zile aferent fiecărei faze a ciclului economic sau durata medie în zile a unei rotaţii , pe elemente ale capitalului circulant. Cu cât procesul de transformare al capitalurilor circulante este mai eficient, cu atât riscul de a investi în activitatea respectiva este mai mic. Creşterea duratei totale a procesului de transformare a capitalurilor circulante determină următoarele riscuri:
– afectarea morală a calităţii materiilor şi materialelor;
– realizarea unor produse care nu pot fi vândute;
– creştera costurilor indirecte, în primul rând a celor cu stocarea;
– creşterea costurilor finale ale produselor finite;
– diminuarea profitului;
– creşterea cererii acţionarilor pentru dividende cât mai mari,
Indicatorii de eficienţă sunt:
a) Durata medie de plată Credite pentru plata furnizorilor
= X 360
a creditelor C/val./achiziţiilor de materii prime

b) Durata medie de stocare Stocuri de materii şi materiale
= X 360
a materiilor şi materialelor C/val./achiziţiilor de materii şi materiale

c) Durata de stocare a pro- Stocuri de productie neterminată
= X 360
duselor în curs de execuţie Costul produselor finite vândute într-un an

d) Durata medie de stocare Stoc de produse finite
= X 360
a produselor finite Costul produselor finite vândute într-un an

e) Durata medie de încasare Clienţi
= X 360
a clienţilor Valoarea produselor finite vândute într-un an

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships