APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

Intocmirea bilanţului contabil pe lângă funcţia de generalizare a datelor are ca scop elaborarea unui document în baza căruia să se faca analiza următoarelor aspecte:
– realizării indicatorilor în comparaţie cu bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul respectiv şi cu anul de bază ( anul precedent ). Acesta se numeşte analiză dinamică.
– identificarea unor resurse financiare posibile pentru dezvoltarea activităţii .
Analiza activităţii firmei în baza bilanţului este obligatorie. Compartimentele de contabilitate ale unităţilor patrimoniale nu pot depune bilanţul contabil la Direcţia Generală a Finanţelor Publice decât în condiţiile în care Adunările Generale ale Acţionarilor, Consiliile de Administraţie, conducerea executivă a unităţii au analizat situaţia patrimonială a firmei şi au întocmit în acest scop, un proces-verbal de concluzii şi măsuri. Un exemplar din procesul-verbal de analiză a bilanţului contabil se depune odată cu celelalte formulare din darea de seamă contabilă.
În cadrul firmei analiza activităţii economico-financiare pe baza bilanţului contabil este realizată pe următoarele nivele:
– conducerea executivă;
– Consiliul de Administraţie;
– Adunarea Generală a Acţionarilor.
Analiza pe bază de bilanţ are în vedere următoarele aspecte:
1. analiza indicatorilor de performanţă;
2. analiza indicatorilor de eficienţă;
3. analiza indicatorilor de lichiditate;
4. analiza indicatorilor de îndatorare ( solvabilitate );
5. analiza indicatorilor acţiunilor şi dividendelor.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day! [wptelegram-ajax-widget username="PlopAndreiCom" width="100%" height="50px"]