Asezerea imp presupune efectuarea mei multor oper succesive constând în stabilirea obiectului impozabil, det cuantumului impozabilsi perceperea imp.
Stabilirea obiectului impozabil – evaluarea materiei impozabile. Pt ca venitsi averea sa poata fi supuse impunerii e necesar mai întâi ca organele fiscale sa constate existenta de fapt a acestora. Evaluarea mat impoz se poate realiza apelând la 2 metode: – metoda evaluarii indirecte care are 3 variante de realizare: evaluarea pe baza unor indicii exterioare ale obiectului impozabil; evaluarea forfetara; eval administrativa; – evaluarea pe baza indiciilor a semnelor exterioare ale obiectului impozabil specifica imp de tip real care permite stabilirea cu aprox a marimii obiectului impozabil.
@Evaluarea forfetara consta în aceea ca organele fiscale cu acordul subiectului impozabil atribuie o anumita valoare obiectului impozabil.
@Evaluarea administrativa are caract faptul ca organele fiscale stabilesc valoarea materiei impozabile pe baza datelor pe care le au la dispozitie. Metoda evaluarii directe are 2 caract: – evaluarea pe baza declaratiei unei terte personale prin care obiectul impozabil se stabileste pe baza declaratiei scrise pe care o terta personala e obligata prin lege sa o depuna la organele fiscale; – evaluarea pe baza declaratiei platitorului de impozit se realiz cu participarea directa asubiectului imp.
Determinarea cuantumului imp se realiz dupa stabilirea marimii obiect impozabil trecându-se la calc imp propriu zis iar în fctie de modul de stabilire se disting impozitele de repartitiesi imp de cotitate.
Perceperea imp – dupa stabilirea marimii imp organele fiscale trebuie sa aduca la cunostinta platitorului cuantumul impozitului datoratsi termenele de plata a acestora. Dupa ac se trece la încasarea imp. care are 2 variante de realizare: când platitorul e obligat sa se deplaseze la sediul org fiscale pt platirea imp datorat statului sau când org fisc are obl de a se delasa la domiciliul platitorului.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships