DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) …………. domiciliat(a), ………. reclamant(a) sau parat(a) in dosarul nr. ………. cu termen de judecata la data de, ………..
   Formulez:
 CERERE PENTRU ASIGURAREA DOVEZILOR
 avand ca obiect (se indica obiectul).
 Motivele cererii:
   In fapt am chemat in judecata pe ……….(sau am fost chemat(a) in judecata de …………., pentru ………………….
   Intrucat principala proba o constituie:
   – declaratia martorului …………., care este in varsta si grav bolnav, a carui ascultare se impune de urgenta;
   – parerea expertului …………., care pe data de pleaca in strainatate pentru o lunga perioada de timp, lucru ce impune ascultarea sa de urgenta;
   – constatarea starii in care se afla bunurile …………(se enunta situatia ce se dovedeste a se stabili de urgenta).
   In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 235art. 238 C. proc. civ.
   Dovada acestei cereri o fac cu ……………………..
   Depun cerea in dublu exemplar si chitanta de plata a taxei de timbru fiscal in valoare de ……….lei si timbrul judiciar in valoare de …………. lei.
   Data depunerii
   …………….
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL ………………

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships