Zona liberă Galaţi a fost înfiinţată pentru a valorifica avantajele oferite de amplasarea strategică şi a unor importante surse de materii prime şi materiale existente în regiune. Ea este situată în intravalian, în partea de est a oraşului Galaţi, în teritoriul portuar al acestuia. Este formată din două platforme, în suprafaţă totală de 136,98 ha, care au deschidere la Dunăre, cel mai important fluviu al Europei, navigabil maritim.
Pe lângă avantajele fiscale oferite de Legea nr.84/1992, zona beneficiază de amplasarea strategică la interferenţa unor căi de transport foarte diverse, existenţa în regiune a unor importante surse de materie primă şi materiale, a unei forţe de muncă calificate şi ieftine în comparaţie cu forţa de muncă din vestul Europei, dezvoltarea în regiune a unor întreprinderi mici şi mijlocii cu un potenţial ridicat.
Zona liberă Galaţi oferă investitorilor săi o serie de avantaje comune tuturor zonelor libere, precum şi avantaje specifice. Dintre acestea menţionăm :
• Pentru activităţi desfăşurate în zonă, agenţii economici sunt scutiţi de plata TVA-ului, a accizelor şi a impozitului pe profit pe toată durata activităţii. Transferarea în străinătate a profitului se face în condiţiile legii.
• La lichidarea sau restrângerea activităţii desfăşurate în zonă, persoanele fizice sau juridice străine pot transfera în străinătate capitalul şi profitul, după plata tuturor obligaţiilor către statul român şi partenerii contractuali
• Materialele şi accesoriile româneşti care intră în zonă şi sunt folosite pentru fabricarea unor bunuri sunt scutite de taxe vamale, cu îndeplinirea formalităţilor de export.
• Bunurile româneşti care se utilizează pentru construcţii, reparaţii sau întreţinerea de obiective în interiorul zonei sunt scutite de taxe vamale, cu îndeplinirea formalităţilor de export.
• Operaţiunile financiare legate de activităţile desfăşurate în zonă se fac în liber convertibilă.
• Pe teritoriul zonei se poate construi orice clădire, având orice destinaţie, respectând legislaţia română.
• Bunurile din zona liberă se pot transfera în altă zonă vamală fără plata de taxe vamale. Aceste bunuri pot fi introduse în ţară cu condiţiile şi formalităţile privind importul sau, după caz, primirea temporară.
• Investiţiile efectuate în zonă nu pot fi expropriate , rechiziţionate sau supuse altor măsuri cu efecte similare, decât în caz de interes public cu respectarea legislaţiei şi cu plata unei despăgubiri corespunzătoare valorii investiţiei, care trebuie să fie promptă, adecvată şi efectivă.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships