Baza de impozitare este constituită din contravaloarea în lei a bunurilor livrate şi serviciilor prestate asupra căreia aplicându-se cota de 19% se obţine suma reprezentând taxa pe valoarea adăugată.
T.V.A. nu se include în preţurile şi tarifele negociate între agenţii economici şi deci nu este cuprinsă în baza de impozitare, fiind inclusă distinct în factură.
Toate livrările de bunuri şi prestări de servicii către populaţie, comerţul cu amănunutul, consignaţii, unităţi de alimentaţie publică preţurile cuprind şi taxa pe valoarea adăugată.
Formula T.V.A.-ului este : .
O problemă deosebită o constituie stabilirea bayei de impozitare pentru bunurile şi serviciile din import, care potrivit normelor legale este formată de valoarea în vamă, determinată potrivit legii, alte taxe şi accizele datorate.
Valoarea în vamă trebuie să rezulte din facturi sau din alte documente emise de exportator,care se depun la organele vamale.
Atât la produsele din ţară cât şi la cele din import,pentru care potrivit unor reglementări legale se datorează alte taxe şi accize,baza de impozitare pentru T.V.A. cuprinde aceste taxe şi accize.
Nu se includ în baza de impozitare sumele achitate de furnizor sau prestator în contul clientului şi care apoi se decontează acestuia.
Aceste sume se includ în factură sau alt document emis de furnizor separat de suma reprezentând contravaloarea bunurilor sau serviciilor şi taxei aferente acestora.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships