APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

Intră în sfera taxei pe valoarea adăgată operaţiile privind transferul proprietăţii bunurilor imobiliare între agenţii ecoomici precum şi între aceştia şi instituţii sau persoane fizice.
În categoria bunurilor imobiliare în sensul taxei pe valoarea adăugată se cuprind :
a) Toate construcţiile imobiliare prin natura lor cum sunt locuinţele, vilele, construcţiile industriale, comerciale, agricole.
b) Terenuri pentru construcţii şi cele situate în intravilan inclusiv cele aferente localităţilor urbane sau rurale pe care sunt amplasate construcţiile
c) Bunurile de natură imobiliară care nu pot fi detaşate fără a fi deteriorate
sau fără a antrena deteriorarea imobilelor ca de ex. : conducte, butoaie mari introduse în crame, cazane montate în subsoluri tehnice, etc.
Fiecare operaţie de transfer al dreptului de proprietate asupra unui bun mobil sau imobil se impozitează distinct chiar şi atunci când transferul se face prin intermediul mai multor tranzacţii.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day! [wptelegram-ajax-widget username="PlopAndreiCom" width="100%" height="50px"]