Biletul la ordin este un înscris pe care o persoană denumită emitent se obligă să plătească altei persoane sau la ordinul ei o sumă de bani la o anumită scadenţă (emitent – trăgător).
Elementele biletului la ordin:
1. denumirea de bilet la ordin
2. promisiunea de plată pură, simplă şi necondiţionată,
3. scadenţa e o dată certă, unică şi posibilă, atunci când nu e trecută e considerată la vedere,
4. locul unde se face plata, atunci când acesta nu e specificat este considerat locul unde s-a întocmit respectivul bilet,
5. numele şi adresa beneficiarului,
6. data şi locul emiterii,
7. semnătura emitentului autograf

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships