APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

Biletul la ordin este un înscris pe care o persoană denumită emitent se obligă să plătească altei persoane sau la ordinul ei o sumă de bani la o anumită scadenţă (emitent – trăgător).
Elementele biletului la ordin:
1. denumirea de bilet la ordin
2. promisiunea de plată pură, simplă şi necondiţionată,
3. scadenţa e o dată certă, unică şi posibilă, atunci când nu e trecută e considerată la vedere,
4. locul unde se face plata, atunci când acesta nu e specificat este considerat locul unde s-a întocmit respectivul bilet,
5. numele şi adresa beneficiarului,
6. data şi locul emiterii,
7. semnătura emitentului autograf

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day! [wptelegram-ajax-widget username="PlopAndreiCom" width="100%" height="50px"]