– prin Legea fin publ din 1991 nr.10 publicata în Monit Ofic al Rom este o componenta a bug public nat. La baza elaborari bug a.s.de stat sunt principiile: anualitatii universalitatii, echilibrariisi realitatii. Bug a.s.de stat cuprinde la venituri: contributia pt a.s.de stat, contributia salariatilor pt biletele de tratament balnearsi odihna. Bug a.s.de stat cupr chelt pt: pensiile platite prin oficii, pensiile platite prin întreprindetri, indemnizatii pt maternitatesi îngrijirea copilului, ajut în caz de deces etc. Bug a.s.de stat se elaboreaza de catre Min Munciisi Prot Socialesi Direactia Generala a a.s.si pensiilor. Veniturilesi chelt bug a.s.de stat se executa prin unitatile Min Munsi
Prot Soc. Executia bug a.s.de stat se realiz independent, venitsi chelt sale evidentiându-se în conturi deschise la sucursala BCR:
– un cont privind Contributiile pt a.s.de stat în care se încaseaza contributiile pt a.s. datorate de RA, SC cu capital de stat sau mixt, institutiile din sactorul public;
– un cont privind Contributiile pt a.s.de stat de la pers fiz care utiliz munca salariata;
– un cont privind Contributiile pt a.s.de stat în care se încaseaza contributia salariatilor din institutiile publicesi apensionarilor pt bilet de trat balnearsi odih.
Chelt bug a.s.de stat se efectueaza din 2 conturi deschise la sucursalele BCR:
– un cont pt Chelt bug a.s.de stat din care se efectueaza plata pensiilor de a.s.si a ajut soc;
– un cont pt Chelt bug a.s.de stat din care se efectueaza plata la niv fiec judet a indemnizatiilorsi ajut de a.s.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships