Pensiile constituie forma principala de ocrotire a cetatenilor prin asigurari sociale. Pensiile sunt platile lunare ce se fac persoanelor care îsi înceteaza activitatea datorita vârstei sau a invaliditatii, pe tot timpul vietii de la pensionare, copiilor urmasi pâna la o anumita vârstasi sotiiei care are calitatea de urmas. La baza principiului actual de pensii din România suntsi urmatoarele principii:
– fondurile bananesti, necesare platii pensiilor, se formeaza din contributiile agentilor economici, institutiilor publice, precumsi ale persoanelor care folosesc munca salariata;
– realizarea unei vechimi cât mai mare în munca;
– determinarea pensiiei în functie de conditiile existente la locul de munca.
Statul Român da dreptul la pensie fiecarui cetatean indiferent de sexsi nationalitatesi acorda sprijin material prin asistenta sociala persoanelor inapte de muncasi care nu au mijloace de existenta. Persoanele care au lucrat în sectorul de statsi în alte sectoare cu sisteme proprii de asigurari sociale primesc atât pensia de asigurari sociale de stat câtsi pensia ce li se cuvine din acest sector în raport cu munca depusasi cu vechimea în munca.
Prin asigurari sociale de stat se acorda urmatoarele pensii: pensia pentru limita de vârsta, pensia pentru pierderea capacitatii de munca din cauza unui accident de munca sau boala profesionala, pensia pentru pierderea capacitatii de munca în afara locului de munca, pensia de urmas, ajutorul social, pensia suplimentara.
Pensia pentru munca depusasi limita de vârsta se acorda pe viata la cererea agentilor economici pentru barbati dupa 62 ani cu o vechime minima în munca 30 ani iar pentru femei la 57 ani ,vechime minim 25 ani. La cerere pensia cuvenita se acorda dupa împlinirea vârstei de 60 ani pentru barbatisi 55 pentru femei daca au vechime în munca. Acestea pentru:
– persoane care au lucrat în conditii deosebit de grele, limita de vârsta fiind de min 50 ani;
– nevazatorii primesc pensia integrala pentru munca depusa la 50 ani barbatisi 45 femei daca au o vechime în munca de cel putin 15 anisi respectiv 10 ani;
– minerii care au lucrat în subteran minim 20 ani se pot pensiona indiferent de vârsta;
– mamele care au vechime în munca de 25 anisi au nascut cel putin 3 copii pot primii pensionarea înaintea împlinirii vârstei legale: cu un an pentru 3 copii, cu 2 ani pentru 4 copii, cu 3 ani pentru mai multi copii.
Pensia pentru pierderea capacitatii de munca din cauza unui accident de munca sau boala profesionala. Invaliditatea este pirderea totala sau în mare masura a capacitatii de munca în mod definitiv sau pe o durata mai lunga de timp. Pensia se acorda persoanelor încadrate în munca care din cauza unor accidente de muncasi-au pierdut total sau în cea mai mare parte capacitatea de munca. Aceasta pensie se acordasi persoanelor caresi-au pierdut din cauza unei boli contractate în timpul în care nu erau încadrate în munca, daca invaliditatea este de gradul I sau II, în timpul îndeplinirii obligatiilor militare, sau elevilor , studentilor, care ramân invalizi în timpul efectuarii practicii profesionale.
Persoanele caresi-au pierdut jumatate din capacitatea de muncasi lucru jumatate din durata normala a programului de lucru ele beneficiaza de pensie de invaliditate de gr III. in pierderea capacit de munca exista 3 grade de invaliditate care dau dreptul la aceasta pensie adica: invalid de gr. I când se pierde complact capacit de muncasi este necesara îngrijirea invalidului de catre o alta persoana; invaliditate de gr II când se pirde complac sau în cea mai mare parte capacit de munca însa invalidul se îngrijeste singur invalidit de gr III când se pierde jum din capacit de munsi invalidul poate presta ac mun însa cu un prog redus. Acordarea pensiilor necesita constatarea gr de invalid de catre comisia de expertiza medicalasi recuperare a capacit de mun.
Pensia pt pierderea capacit de mun în afara procesului de mun se acorda pers încadrate în mun în cazul în caresi-au pierdut capacit de mun total sau partial din cauza unor accidente care au avut loc în afara locului de mun. Pensia se acorda daca sa constatat o invalidit de gr I,II,III air lucratorul sa aiba o vechime în munca de min 5 ani.
Pensia de urmas se acorda sotiilorsi copiilor daca la data decesului pers respectiva era pensionar. Copii au dreptul la pensia de urmas pâna la 16 ani iar daca urmeaza oscoala pâna la terminarea ei ier vârsta max fiind de 25 ani. Sotia are dreptul la pensie de urmas pe tot timpul vietii de la împlinirea vârstei de 50 ani daca a fost casatorita cu sotul decedat cel putin 15 ani. Pensia de urmas pt sotie se suspenda când ac se recasatoreste sau când ac se reangajeaza în munca.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships