Factorii care determina cresterea res fin publ sunt:
– factorii econ care det cresterea PIB;
– fact monetari, dobânda, credit, masa monetara;
– fact sociali;
– factorii demografici;
– factorii politicisi militari.
Fact care det cea mai puternica influenta asupra nivelului res fin ale societatii sunt: volumulsi structura productiei, niv preturilor, raportul dintre formarea bruta de capitalsi consum.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships