Camera de licentiere este organul de stat abilitat cu eliberarea licentelor . Ea are statut de pers. juridica si dispune de stampila cu stema de stat si cu denumirea sa. Camera isi desfasoara activ. in baza regulamentului aprobat de guvern.
Atributiile: Consta in desf. procedurii de licentiere , si sunt stabilite un art.7 a “Legii RM privind licentierea unor genuri de activ”
In afara de camera de licentiere mai pot elibera licente pentru anumite genuri de activ si :
a. Banca Nationala a Moldovei
b. Comisia nationala a Valorilor Mobiliare
c. Agentia Nationala pentru Reglementarea in Energetica
d. Agentia Nationala pentru Reglementarea in Telecomunicatii si Informatica
e. Consiliul Coordonator al Audiovozualului
f. Autoritatile admin. publice locale
g. Autoritatile admin. publice centrale de specialitate
Criteriile de determinare a genurilor de activ licentiate se reglementeaza de lege, si sunt acele genuri de activ. a caror practicare in mod neregulat poate prejudicia drepturile, interesele legale a cetatenilor, mediul ambiant, securitatea statutului, etc.
Principiile de baza a licentierii constau in : asigurarea egalitatii in drepturi si interese legitime a tuturor solicitantilor fie per. fizice sau juridice; confirmarea de catre solicitant a abilitatilor sale pentru desfasurarea activitatii pentru care este solicitata licenta; protectia drepturilor, intereselor legale privind sanatatea cetatenilor, mediul ambiant, securitatea statului; stabilirea unui mod unic de licentiere pe teritoriul RM; transparenta licentei.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships