APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

Contractul individual de munca este un acord intre o parte numita lucrator, care se obliga sa presteze o munca dupa o anumita functie, subordonandu-se ordinii si regulilor de munca stabilite si alta parte numita angajator, care se obliga sa creeze si sa asigure toate conditiile de munca, remunerand munca lucratorului conform legii.
Contractul include:
1) Obiectul contractului
2) Drepturile si obligatiile partilor
3) Responsabilitatea partilor
4) Marimea salariului
5) Termenul de actiune a contractului, garantiile lucratorului.
Dupa incheierea contrcatului se va emite un ordin c eva confirma faptul ca lucratorul este numit si poate activa in functia solicitata. Acest ordin este emis de angajator si cuprinde urmatoare informatie: data, locul intocmirii ordinului, denumirea exacta a functiei in care a fost numit lucratorul sau munca pentru indeplinirea careia acesta a fost angaja, functia persoanei care a intocmit ordinul , semnatura ei si aplicarea stampilei intreprinderii daca ordinul este intocmit pe foaie obisnuita.
La angajarea la munca de cele mai multe ori lucratorul va fi supus unui termen de incercare, care de regula poate fi de o luna, sau 6 luni pentru persoanele cu functii de raspundere. daca lucratorul va trece aceasta perioada ea va activa in continuare, daca nu va face fata atunci va fi concediat fara plata preavizului de concediere.
Contractul individual de munca poate fi reziliat sau desfacut. Rezilierea poate avea loc in urmatoarele cazuri:
– prin acordul partilor
– expirarea termenului de actiune a contractului
– desfacerea contractului din initiativa uneia din parti
– transferarea la un alt post, functie, sau o alta intreprindere
– refuzul salariatului in caz de transfer la o alta functie in alta localitate, sau modificarea conditiilor de munca
– daca salariatul a fost condamnat la privatiune de libertate.
Lucratorul are dreptul la timp de lucru si timp de odihna. Timpul de munca este deivizat in : normal, redus,incomplet.
Durata normala a timpului de munca nu poate depasi 40 de ore pe saptamana. Timpul de munca inco,plet sau redus se stabileste cu bun acord intre salariat si angajator. De asemenea angajatul poate lucra peste orele de program, sau in zilele de odihna sau de sarbatoare, fapt ce va fi remunerat suplimentar.
Timpul de odihna consta in zilele de odihna, zilele de sarbatoare, concediul anual, concediul de maternitate sau buletin de boala.
Remuneratia lucratorului se stabileste conform contractului sau legii sub forma de salariu. Salariul include: salariul de baza- de functie, tarifar; salariu suplimentar; plata de incurajare – premii sau compensatii.
In obligatia angajatorului sta si asigurarea protectiei muncii lucratorului care consta in: corespunderea conditiilor de munca si a contractului de munca cerintelor stabilite de legislatie; efectuarea si controlul obligatoriu a examenelor medicale preventive si periodice a angajatilor; asigurarea sociala obligatorie a salariatilor impotriva accidentelor in productiesi vatamarii sanatatii in legatura cu munca. Raspunderea materiala a salariatului consta in repararea prejudiciului cauzat de lucrator, prin incheierea contractului cu privire la raspunderea materiale deplina. Raspunderea materiala a angajatorului consta in raspunderea materiala fata de salariat in cazul in care nu a intreprins masuri de asigurare a conditiilor de munca nevatamatoare in procesul de producere, neexecutarii contractelor colective, a planului si altor masuri masuri pentru ameliorarea conditiilor si securitatii muncii.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day! [wptelegram-ajax-widget username="PlopAndreiCom" width="100%" height="50px"]