Principala caracteristica a SI in timpul Războiului Rece bipolarismul,politica internaționala fiind monopolizata aproape in întregime de către cei 2 mari poli de putere:URSS si SUA. Caracteristica esențiala a Războiului Rece consta in faptul ca el nu a fost un conflict armat,deschis,in sensul tradițional al cuvântului. Specific este si faptul ca sistemul s-a întors la tradiționala balanța de putere,cu 2 talere. Echilibrul puterii nu a fost unul constant si egal intre cele 2 părti ale balanței pe tot parcursul Războiului Rece. Deasemenea cele 2 super puteri își împart întregul glob pamântesc in sfere de influenta. Prin intermediul politicii de”Îngrădire”(Contaiment)a SUA si de expansiune teritoriala a URSS,cele 2 super puteri ajung sa-si delimiteze sferele de influenta la nivel global,ajungând sa aibă granițe comune. Astfel,in perioada Războiului Rece apar un nou tip de actori internationali – Aliantele militare(blocurile militare:NATO si OTV), dar si de actori universali (ONU).

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships