APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

Pentru a analiza influenţa politicilor monetar – creditare şi bugetar – fiscale în economia mică deschisă asupra nivelului venitului se poate utiliza modelul Mundell – Fleming. Modelul dat prezintă o dezvoltare a modelului IS – LM, de aceea în explicarea cauzelor care condiţionează fluctuaţiile nivelului venitului ambele modele reiese:
– din nivelul constant al preţurilor (deci reflectă funcţionarea economiei în perioada scurtă);
– din interacţiunea pieţei de bunuri, servici şi pieţei monetare.
Principala deosebire ditre aceste modele constă în faptul că modelul IS – LM reflectă funcţionarea economiei deschise, iar modelul Mundell – Fleming evidenţiază caracterul funcţionării economiei mici deschise.
Modelul Mundell – Fleming îmbină trei părţi componente:
Y = C (Y – T) + I (i) + G + Xn
M / P = L (i, Y)
i = i*
Prima formulă descrie fenomenele de pe piaţa bunurilor şi a serviciilor, unde nivelul venitului (Y) depinde de consumul (C), de cheltuielile guvernamentale (G) şi de eportul net (Xn). La rindul lor, nivelul consumului depinde de nivelul venitului disponibil (Y – T), investiţiile sunt invers proporţionale cu rata dobînzii (i), iar exportul net e inves proporţional cu cursul de schimb. În modelul dat modificările cursului de schimb real sînt direct proporţionale cu schimbările cursului de schimb nominal deoarece se reiese din faptul că preţul este constant.
Cea de – a doua formulă descrie piaţa monetară, unde oferta de bani M/P este egală cu cererea de bani (L). Cererea de bani este invers proporţională cu rata dobînzii şi direct proporţională cu nivelul venitului. Oferta de bani este în funcţie de politicile Băncii Naţionale.
Cea de – a treia formulă descrie că în condiţiile economiei deschise mici rata dobînzii interne este condiţionată de rata dobînzii de pe piaţa internaţională.
Deoarece modelul Mundell – Fleming îmbină trei variabile exogene (y, i, E) în procesul utilizării metodei grafice una din cele trei variabile va fi considerată constantă.
Dacă (i) este constant atunci interpretarea grafică a modelului se prezintă astfel:

Modelul Mundel-Fleming în coordonatele Y şi i:

În acest caz invesitorii străini se vor strădui se vor strădui să investească în ţara
espectivă. Însă pentru a investi, ei au nevoie de a converti resursele lor în valuta ţării date şi astfel se va ridica cursul de schimb a valutei respective. Astfel pe grafic curba IS se va deplasa în stînga pînă nu se va echivala rata dobînzii interne cu cea mondială.
Pentru cazul cînd rata dobînzii interne (i) este constantă şi egală cu i* modelul Mundell-Fleming în coordonatele Y şi En este reprezentat în grafic astfel:

Curba LM este verticală şi nu depinde de cursul de schimb şi de aceea formula 15 determină nivelul venitului independent de nivelul cursului de schimb.
Curba IS este descrescătoare deoarece sporirea cursului de schimb condiţionează micşorarea exportului net şi a venitului (producţiei).
Modelul Mundell-Fleming în coordonatele Y şi En poate fi utilizat pentru a reliefa influienţa politicilor economice asupra nivelului cursului de schimb.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day! [wptelegram-ajax-widget username="PlopAndreiCom" width="100%" height="50px"]