APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

Cumpărările şi vînzările de valută se efectuiază în baza cursului valutar (rata de schimb).
Rata de schimb – reprezintă preţul ce se stabileşte pe piaţa valutară în urma oscilaţiilor cererii şi ofertei de valută.
Există 2 sisteme de curs valutar (rata de schimb):
Curs valutar fix (oficial)se staileşte de către BN la un anumit preţ faţă de valută. BN ia asupra sa obligaţiunile să cumpere sau să vîndă orice cantitate de valută naţională la cursul stabilit. De obicei, BN stabileşte limitele oscilaţiilor libere a cursului valutar în scopul stabilizării macroeconomice.
Cînd preţul valutei se apropie de nivelul minim este necesar ca BN să intervină în felul următor:
1)cînd cursul valutar se apropie de nivelul minim este necesar ca BN să cumpere această valută în schimbul celei străine;
2)cînd cursul se apropie de nivelul maxim, BN trebuie să vîndă monedă naţională în schimbul celei străine.
Curs de schimb flexibil (de piaţă, mobil) se stabileşte în urma confruntării dintre cerere şi ofertă ca preţ de echilibru a valutei pe piaţa valutară.
În cazul cursurilor mobile oscilaţiile cursului de schimb nu sunt limitate şi ca rezultat este greu de prognozat modificarea exportului şi importului, modificarea balanţei comerciale a contului curent, a balanţei de plăţi in întregime, ceea ce poate avea efecte destabilizatoare a economiei.
În sistemul cursului de schimb flexibil creşterea preţului de echilibru se numeşte scumpirea valutei, iar reducerea preţului se numeşte deprecierea valutei.
În sistemul cursului de schimb fix creşterea preţului se numeşte revalorizarea valutei, iar micşorarea preţului se numeşte devalorizarea valutei.
Factorii ce influienţează cursul de schimb:
a) puterea de cumpărare a monedei;
b) inflaţia;
c) raportul dintre cerere şi ofertă;
d) starea comerţului exterior;
e)conjunctura pieţei.

Cursul de schimb nominal (En) reprezintă preţul relativ al valutei din două ţări.
1$ . . . . .13 lei =>x = 1 / 13 = 0,0769
x$ . . . . . 1 leu 1 leu = 0,0769 $ (curs nominal)
Cursul real (Er) reprezintă preţul relativ al mărfurilor.
Er = En * (Pd / Pf) = 0,0769 * (12 lei / 6$) = 0,1538; unde:
Pd – preţul domestic, din interiorul ţării
Pf – preţul din exterior al mărfii
Dacă cursul real de schimb creşte aceasta înseamnă că preţurile mărfurilor externe devin mai scumpe şi ca urmare exportul se va micşora.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day! [wptelegram-ajax-widget username="PlopAndreiCom" width="100%" height="50px"]