Influienţa politicilor asupra curbei IS – LM.

Politica bugetar-fiscală influienţiază asupra curbei IS prin utilizarea utilizarea instrumentelor sale (G,T). Dacă cresc cheltuielile bugetare G şi se reduc taxele şi impozitele T, atunci IS se deplasează în sus, ca urmare creăte rata dobînzii şi venitul, şi invers.
Politica monetar –creditară influienţiază asupra curbei LM, creşterea masei monetare duce la deplasarea curbei LM în jos în dreapta, iar micşorarea masei monetare duce la deplasarea curbei LM în sus.

Exemplu:Dacă statul a majorat cheltuielile guvernamentale, atunci curba IS se deplasează în sus, venitul a crescut peste nivelul său potenţial, ca urmare se observă o influienţă de factori de producţie , iar din această cauză la aceşti factori preţurile au crescut.
Dacă preţurile cresc, oferta de bani reală M/P se reduce, în consecinţă curba LM se delasează în sus, iar economia revine la nivelul venitului potenţial şi rata dodînzii a crescut într-o masură mai mare.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships